Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop

Novinky

DĚTSKÝ KARNEVAL

Zveme Vás na Dětský karneval s klaunem Ferdou.

Karneval se bude konat tradičně v místní Sokolovně od 16,00 hodin.

 

Revitalizace stromů na hřišti

 

V okolí fotbalového hřiště momentálně probíhají práce na revitalizaci stromových alejí a přilehlého lesíka za hřištěm. Revitalizace spočívá v prořezání stávajících stromů, svázání rizikových korun stromů, pokácení nevyhovujících stromů, vyčištění lesíka za hřištěm od náletů a křovin, a následně bude probíhat i výsadba nových stromů. 
Akce se provádí za účelem zajištění bezpečnosti, dále kvůli ozdravení stávajících porostů, a pro možnost využití zadního lesíka k pohybovým aktivitám či oddychu.
Žádáme návštěvníky areálu, aby dbali zvýšené opatrnosti a pokynů provádějící společnosti. 
Projekt je spolufinancován z dotačního programu středočeského kraje.

 

ZAHÁJENÍ CVIČENÍ TJ SOKOL ZÁRYBY V SOKOLOVNĚ 

 

Cvičení pořádané TJ Sokol Záryby začíná ve čtvrtek 1.10.2015.

 

Prodej permanentek

Letošní cvičení na hodinách pořádaných organizací TJ Sokol Záryby o.s., je stejně jako loni podmíněno členstvím v TJ, a zakoupením permanentky. 

Permanentky je možné zakoupit v termínech:  12.10. a 26.10. vždy od 16:00 do 17:00 hodin  na místním obecním úřadě.  (další termíny budou včas zveřejněny, mělo by to být z pravidla každé sudé pondělí ve stejnou dobu)

 

Informace k používání permanentek.

Při zakoupení permanentky budou přeškrtnuty volné pole tak, aby zůstali volné pole v počtu zakoupených hodin.

Cvičitelé do volných políček budou zapisovat data odcvičených hodin.

Po vzájemné dohodě mezi cvičencem a cvičitelem je možné permanentku ponechat u cvičitele, který ji vrátí cvičenci po vyčerpání všech hodin.

 

Webové stránky odd. kopané

 

Neváhejte se podívat na nově zřízené webové stránky oddílu kopané.

www.sokolzaryby.4fan.cz 

 


 

Změna člena ve výkonném výboru TJ SOKOL ZÁRYBY, o.s.

 

Dne 24.2.2014 se konala valná hromada.

Hospodářka Petra Mašková rezignovala na svou funkci a členství ve výkonném výboru TJ Sokol Záryby, o.s..

Tentýž den byl zvolen nový hospodář pan Jiří Znamenáček.

 


 

CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ

TJ Sokol Záryby o.s. (dále jen TJ), je občanské příspěvkové sdružení. Jejím základním posláním je organizace a provozování sportovní a kulturní činnosti.

Členem TJ se může stát opravdu každý. Stačí vyplnit přihlášku, zaplatit jednou ročně členský příspěvek. Toto jsou nejzákladnější povinnosti členů TJ.

Většinu cvičení provozuje naše organizace. S jímkou komerčních aktivit (zumba a pilates), je cvičení určeno výhradně pro členy TJ sokol Záryby. Ten kdo chce chodit cvičit do sokolovny, si musí zakoupit permanentku umožňující vstupy na cvičební hodiny. Permanentku je možné zakoupit každý první čtvrtek v měsíci od 18:00 do 19:00 hodin v místní sokolovně (v lednu až druhý čtvrtek ve stejný čas). Permanentka je určena pro konkrétního člena TJ a nelze ji používat někým jiným. Členové TJ mladší 18ti let platí za hodinu cvičení 15,-Kč, starší 18ti let platí 25,-Kč za hodinu cvičení. V rámci jedné permanentky je možné zakoupit 1 až 99 cvičebních hodin. Cvičební hodiny je možné použít na více druhů provozovaných cvičení dané věkové kategorie, do které cvičenec patří. Pozor, permanentka má časově limitovanou platnost do konce školního roku. Pozor, při ztrátě permanentky nelze vystavit duplikát. Držitel permanentky má povinnost permanentku nosit na jednotlivá cvičení, kde mu cvičitel odškrtává jednotlivé odcvičené hodiny. Dále je možné účastí na brigádě získat zlatou permanentku s volnými vstupy.

Dále TJ pronajímá sokolovnu ke komerčnímu cvičení. Mezi ně patří zumba a pilates. Tyto cvičení nepořádá TJ. V těchto případech TJ pronajímá sokolovnu cvičiteli a ten cvičení pořádá. Na tyto cvičení může přijít i ten kdo není členem TJ. Na tyto hodiny není třeba mít zakoupenou permanentku. Cvičební hodinu platí cvičenci přímo cvičiteli.

TJ není výdělečná organizace. Nemáme žádný stálý příjem ze státní pokladny. Peníze získáváme ze členských příspěvků, z dotací, od sponzorů nebo ze vstupného kulturních akcí pořádaných TJ. Prosíme proto všechny uživatele sokolovny, aby se k majetku TJ chovali s ohledem na tuto skutečnost, a neničily zařízení sokolovny.


 

 

 

5.10.2012 v 18,00 hodin v restauraci na hřišti se konala VALNÁ HROMADA.

V rámci valné hromady byl zvolen nový předseda Tomáš Mach a tajemník Ondřej Bacovský.

  

 

TOPlist